Kabuto ju jitsu dõ Waasmunster

update  23/03/2019

Downloads

Infofolders

Evaluatie

Ongevallen formulieren

Sportkamp

Mutualiteit

Infofolders die je zelf kan afdrukken om uit te delen  met prijs-info en trainingsuren

 

 

 

    - infofolder ju jitsu:   Ju jitsu infofolder 2015.pdf

 

 

 

 

    - infofolder escrima:  Escrimafolder 2013.pdf

 

Jeugd ju jitsu programma:

 

gordel knopen

 

Het jeugdprogramma hangt op

aan de muur in onze dojo.

Ook verkrijgbaar in boekvorm.

 

Evaluatie ju jitsu +14 jaar

 

- Samenvatting per graad en thema : evaluatie overzicht

 

- Samenvatting kennis verdediging wapens : wapens overzicht

Evaluatie escrima +14 jaar

- Samenvatting per graad : evaluatie overzicht escrima

Voor de pechvogels:   ongevallen aangifte formulieren

 

- Gegevens die Marleen online dient door te geven :   ethias onlineaangifte voorbeeld

- Aangifte en getuigschrift om af te drukken en te laten invullen door de arts : sportongeval getuigschrift

 

 

Stappenplan online aangifte

de clubbestuurder doet online aangifte via Extranet;

Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias; op datzelfde moment wordt er door Ethias direct een dossiernummer en -verantwoordelijke toegekend; De clubbestuurder kan na goedkeuring van de federatie via extranet de verwerkte aangifte bekijken en het toegekende dossiernummer consulteren; Het slachtoffer ontvangt een brief van Sporta-federatie met de verder te doorlopen stappen, gegevens van het dossier, gegevens van de dossierverantwoordelijke,...

het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) kan nu met vermelding van dit dossiernummer worden opgestuurd naar:

Ethias, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt of per mail naar het e-mail adres van de dossierverantwoordelijke bij Ethias.

van zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding van Ethias met het dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest;

het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds; zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);

vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);

Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

 

SPORTKAMP - naar De Lork - Kemmel

 

Kattekerkhofstraat 2 | 8956 Kemmel | Tel. 057/44.59.70

 

- Wat mee te nemen

- uurrooster

- Kamerverdeling Kabuto A12 tot A16

- Groepsverdeling : 6 groepen : we zorgen er voor dat vriendjes bij elkaar in dezelfde groep zitten.

            Groep 1 : De Sterretjes

            Groep 2 : De Marsmannetjes

            Groep 3 : De Kometen

            Groep 4 : De Meteoren

            Groep 5 : De Satellieten

            Groep 6 : De Jupiters

 

- Inlichtingenblad (kabuto- deelnemers die ook vorige jaren meegingen, waarbij er geen verandering is hoeven dit niet meer in te vullen, of enkel de wijzigingen doorgeven.

 

- GSM nummers van de begeleiders

            Bob & Marleen 0485 95 48 47

            Jean-Claude 0477 48 11 72

            Tom 0473 62 65 11

            Isaac 0478 60 35 89

 

Surf ook even naar het  deelvenster "mutualiteit" op deze pagina voor de tussenkomstformulieren.

 

Formulieren voor tussenkomst van de mutualiteit voor het beoefenen van sport.

Ook voor het sportkamp kan je een extra tegemoetkoming krijgen!

Ga hiervoor naar de website van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent.