Kabuto ju jitsu dõ Waasmunster

update27/01/2023

Kabuto traint in Waasmunster, Spiegelzaal De Meermin, Abdij van Roosenberglaan 6

 

info@kabuto.be - 052 47 26 66

B 0456 20 12 65

M 0485 95 48 47

Downloads

Evaluatie

Ongevallen formulieren

Sportkamp

Mutualiteit

Jeugd ju jitsu programma:

 

gordel knopen

 

Het jeugdprogramma hangt op

aan de muur in onze dojo.

Ook verkrijgbaar in boekvorm.

 

Evaluatie ju jitsu +14 jaar

 

- Samenvatting per graad en thema : evaluatie overzicht

 

- Samenvatting kennis verdediging wapens : wapens overzicht

Voor de pechvogels:   ongevallen aangifte formulieren

 

- Gegevens die Marleen online dient door te geven :   ethias onlineaangifte voorbeeld

- Aangifte en getuigschrift om af te drukken en te laten invullen door de arts : sportongeval getuigschrift

 

 

Stappenplan online aangifte

de clubbestuurder doet online aangifte via Extranet;

Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias; op datzelfde moment wordt er door Ethias direct een dossiernummer en -verantwoordelijke toegekend; De clubbestuurder kan na goedkeuring van de federatie via extranet de verwerkte aangifte bekijken en het toegekende dossiernummer consulteren; Het slachtoffer ontvangt een brief van Sporta-federatie met de verder te doorlopen stappen, gegevens van het dossier, gegevens van de dossierverantwoordelijke,...

het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) kan nu met vermelding van dit dossiernummer worden opgestuurd naar:

Ethias, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt of per mail naar het e-mail adres van de dossierverantwoordelijke bij Ethias.

van zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding van Ethias met het dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest;

het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds; zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);

vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);

Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

 

 

 

Sportkamp 3-5 mrt 2023  inschrijvingen starten vanaf nu !

 

 

 

Waarheen? De Lork - Kemmel.

 

Maar liefst 27 begeleiders van 6 ju jitsuclubs gaan mee, waarvan 10 begeleiders van Kabuto :

Bob, Marleen, Isaac, Britt, Tom d'h, Fernando, Ellen, Jonas, Jan, TomDB

 

Kabuto huurt een bus voor de heenreis. Terugreis nog in bespreking.

 

 

 

 

Surf ook even naar het  deelvenster "mutualiteit" op deze pagina voor de tussenkomst-formulieren.

 

 

 

Formulieren voor tussenkomst van de mutualiteit voor het beoefenen van sport.

Ook voor het sportkamp kan je een extra tegemoetkoming krijgen!

Ga hiervoor naar de website van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent.